Apply

Fokkerij

Inteelt berekenen

Tool voor berekenen inteelt en verwantschap

KWPN-leden kunnen via MIJN KWPN de hengstenkeuze voor hun merrie(s) verder onderbouwen door zich te verdiepen in de resultaten omtrent inteelt en verwantschap van de beoogde partners. Deze handige online tool was tot voor kort alleen beschikbaar voor de fokrichtingen tuigpaard en Gelders paard, maar is uitgebreid voor de fokrichting dressuur. Via deze inteelttool kunt u eenvoudig zien welke hengsten er bij uw merrie passen v.w.b. inteelt en bloedspreiding. De tool is beschikbaar voor merries die minimaal 3 jaar oud zijn (of worden in het huidige jaar), de berekening is niet beschikbaar voor de fokrichting rijpaard.

Hoe werkt het?
Via MIJN KWPN gaat u naar de merrie die u wilt laten dekken, vervolgens kiest u voor de knop 'Inteelt berekening’. Kies vervolgens een fokrichting waar u een mogelijk veulen in zou willen registreren en vervolgens selecteert u de fokrichting waaruit u de hengsten wilt kiezen. U krijgt dan een overzicht van alle actuele goedgekeurde en erkende hengsten in de gekozen fokrichting en het bijbehorende inteeltpercentage van het veulen, dat aangeeft hoeveel familie de merrie en hengst van elkaar zijn (u kunt hierbij sorteren op bijvoorbeeld Naam hengst of Inteelt %). Wij adviseren eigenlijk altijd om niet boven de 5% te komen voor wat betreft het inteeltpercentage. Zorg dat u daaronder blijft, want anders is er sprake van te sterke familierelaties en dat is onwenselijk. De kans op erfelijke gebreken neemt dan toe.

Verwantschapspercentage
Daarnaast wordt ook het verwantschapspercentage van het veulen vermeld, zodat u inzicht krijgt in hoe uniek het veulen zal worden ten opzichte van de gekozen fokrichting. Hoe lager het verwantschapspercentage, des te unieker is het mogelijke veulen binnen de populatie. Een toelichting op de percentages treft u aan op de betreffende pagina.

Virtuele stamboom
Indien u per hengst de details raadpleegt (d.m.v. het oranje plusje), zal de virtuele stamboom van het veulen zichtbaar worden.

Het is tevens mogelijk om de inteelt te berekenen voor hengsten uit een andere fokrichting. U kunt bijvoorbeeld fokrichting ‘Gelders paard’ kiezen, ook als u uw Gelderse merrie graag met een dressuurhengst of tuigpaardhengst zou willen laten dekken. U krijgt dan toch de gegevens ten opzichte van de Gelderse populatie, want daar wilt u het veulen tenslotte registreren.

Test het nu!

Foktechnisch specialist Daniëlle Arts over inteelt:

€59,50 per year

KWPN Database Subscription

Subscription to the KWPN (Stallion) Database offers numerous benefits:

  • Full access to the KWPN Databases
  • Reliable information
  • Easy Access
  • Complete
  • Up-to-date information
  • The latest breeding values
Subscribe now
Now: € 59,75

Membership KWPN

  • Subscription to the digital KWPN International magazine
  • Full access to the KWPN Database and KWPN.tv
  • Register home-bred horses
  • Free advertising at KWPN Marketplace
Become a member

Official Partners